Digitális mélyvízben tanárok, diákok – úszás vagy fulladás?

 

A Magyar Nemzetnek egy tananyagfejlesztő szakértő azt mondja, a hétfő óta tartó digitális munkarend új terepet nyit a gyakorlati ismeretek oktatásának. Egri Sándor szerint a koronavírus-járvány miatti kényszerhelyzet azokat a korszerű pedagógiai megoldásokat hozza előtérbe, amelyeket az ősztől életbe lépő Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek is szorgalmaznak, azok közelebb állnak a táv- és a digitális oktatáshoz, mint a korábbiak.

A módosított tananyag szabályozását kidolgozó Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport munkatársa, a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének oktatója jelezte: otthon is lehet fizikai jelenségeket bemutató videókat elemezni, különböző méréseket (például zajszint) mobilalkalmazásokkal elvégezni. Egri Sándor szerint most nagy hangsúlyt kaphat az otthoni eszközök működésének vizsgálata, természeti jelenségek megfigyelése, amit a módosított tantervekben is javasoltak.

Bevezetés a NAT-ba

A szakértő kiemeli, a mobiltelefon alkalmazásának gyakori megjelenése, a digitális eszközök használata kiváltja a tantermi, a laboratóriumi eszközöket, még érdekesebbé teheti a tanulást.

Szerinte a távoktatásnál lényeges a diákok motivációjának fenntartása, a javasolt tananyagok szoros kapcsolatban vannak a tanulókat körülvevő világgal, esetenként napi hírekre reflektálnak, így a nemzetközi tapasztalatok szerint könnyebbé teszik a tantárgy iránti érdeklődés kialakítását és fenntartását.

A középiskolákban a jövőben mintegy 30 százalékkal csökkenő fizikatananyagról úgy véli, ez lehetővé teszi, hogy növekedjen a gyakorlati alkalmazások köré épülő, praktikus ismereteket nyújtó, élményszerű fizikaórák száma. Ez a tanárnak is nagyobb szabadságot ad abban, hogy a tanítás súlyponti kérdéseit saját tapasztalatai, az osztály képességei alapján válassza meg – tette hozzá a tantervi szakértő. Az általános iskolákban megjelenik a fizika néhány újabb tudományos eredménye, nagy hangsúlyt kap a tudományos megalapozottság vizsgálata, ami időszerű, mert az interneten a diákok egyre gyakrabban találkoznak tudománytalan állításokkal, elképzelésekkel.

Példaértékű összefogást hozott a távoktatás a magyar iskolákba

Pedagógusok ezrei tudták meg péntek este, hogy hétfőtől teljesen átalakul a munkájuk. A hír azonban kétségbeesés és tehetetlenség helyett cselekvést és együttműködést eredményezett.

Elég lenne jövőre pótolni az anyagot

Ezt már a Népszava írja olyan szakértőkre hivatkozva, akik szerint most megfelelő előkészítés nélkül, élesben vizsgázik a digitális tanrend, miközben a veszélyhelyzetre tekintettel semmilyen akadálya nem lett volna a rendkívüli tanítási szünet elrendelésének. Az a jelenleginél tisztább helyzetet teremtett volna, hiszen az új munkarend bevezetéséről szóló kormányrendelet említést sem tesz arról, mi a teendő, ha a tanév végéig egy-egy iskolában a távoktatással sem sikerül átadni az előírt tananyagot.

A köznevelési törvény és a tanév rendjéről szóló rendelet csak azt szabályozza, hogyan kell pótolni a tananyagot, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt nem tudnak haladni. Selmeciné Csordás Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének munkajogásza szerint a tanév rendjéről szóló rendelet alapján a tanítási napok száma – ha a rendelet másképp nem rendelkezik – 180 nap. Ha egy rendkívüli szünet miatt több tanítási nap kiesik, és azokat a veszélyhelyzet elhárulása után a tanév végéig sem sikerül pótolni (például szombati tanítási napok beiktatásával) az sem akadálya a tanév lezárásának, a tanulók minősítésének, magasabb évfolyamba lépésüknek.

Az iskola ugyanis a következő tanévben is pótolhatja az elmaradt tananyagot.

Selmeciné Csordás Mária szerint a digitális munkarendről szóló kormányrendeletben ki kellett volna térni legalább arra, hogy a kimaradó tananyag pótlásakor a köznevelési törvény, valamint a tanév rendjéről szóló rendelet szerint kell eljárni.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének jogásza, Nyitrai Károly úgy vélte, a jelenlegi helyzet a munkaidő beosztásában vethet fel kérdéseket, de szerinte sincs veszélyben a  tanév lezárása. Hangsúlyozta: habár az oktatás digitálisan, tantermen kívül történik, jogi szempontból ugyanúgy tanítás folyik, mint eddig. Legfeljebb a tananyag pótlására lesz szükség.

A PDSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy több iskolában hétfőn és kedden is behívták a tanárokat. Volt. a hol hétfőn több mint száz dolgozónak egy helyen kellett értekezleten részt vennie, miközben a kormány és az operatív törzs rendelkezései kifejezetten tiltják az ilyen magas létszámú rendezvényeket.

Egy hétvége alatt darabjaira szedte a központosított oktatást a koronavírus

Az iskolák hirtelen bezárása után magukra maradtak a tanárok: ahány iskola, annyi megoldással próbálkoznak. Szülőket, diákokat, pedagógusokat kérdeztünk az első tapasztalatokról, hogy kiderüljön, működőképesnek tűnik-e a távoktatás.

 

Kiemelt kép: Tóth Sándor pedagógus egy számítógépes program segítségével foglalkozik otthon levő tanítványaival az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyik üres osztálytermében Orosházán. MTI/Rosta Tibor

Mi a véleménye a témáról?